उज्वल थापाको उपचारका लागि सङ्कलित रकम राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई - SidhaSamachar

उज्वल थापाको उपचारमा सहयोग गर्नेहरूबाट जम्मा भएको रकममध्ये बचत भएको करिब रू ४३ लाखमध्येबाट विभिन्न संस्थाहरूलाई प्रदान गरिएकोमा रू १५ लाख Mahabir Pun नेतृत्वको आविष्कार केन्द्रलाई पनि प्रदान गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।